آقای پروفسور ناصر عباس زاده

پروفسور ناصر عباس زاده استادیار

آقای پروفسور ناصر عباس زاده

Prof. Naser AbbasZadeh

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ناصر عباس زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات منابع انسانی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر سبک رفتار رهبری مدرسان بر رفتارانضباطی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 6، شماره: 21
2 بررسی رابطه بین هوش اخلاقی (عمل کردن مبتنی بر اصول و راستگویی)با نوآوری سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان جغتای در سال 95-94 (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی میزان انطباق فعالیت های مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران با نقشه راه مدارس هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
2 جایگاه مدیریت نوین توسعه روستایی در فرایند توسعه ملی و سیاست های آمایشی (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
3 درک مفهوم ،سطوح ومولفه های سواد علمی : ضرورت تغییر در برنامه درسی آموزش علوم (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
4 نگاهی به آموزشعالی و اشتغال ، از دیدگاه جغرافیا (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور