آقای دکتر علی اصغر ابراهیمی

دکتر علی اصغر ابراهیمی استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد

آقای دکتر علی اصغر ابراهیمی

Dr. Ali Asghar Ebrahimi

استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Review on the Importance of Hormones Monitoring and Their Removal in Conventional Wastewater Treatment Systems (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
2 Assessment of Airborne Asbestos Fibers Concentration in Yazd City in Summer 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
3 Biodegradation of Linear Alkyl Benzene Sulfonate by Sequencing Batch Reactor in Sanitary Wastewater (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
4 Evaluation of Seasonal and Spatial Variations of Air Quality Index and Ambient Air Pollutants in Isfahan Using Geographic Information System (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
5 Evaluation the Correlation between Turbidity and Total Suspended Solids with other Chemical Parameters in Yazd Wastewater Treatment Effluent Plant (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 2
6 Evaluation the Effect of Landfill Leachate on the Surface Water Quality: A Case Study in Tonekabon Landfill (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 1
7 Existance of Microbial Species in Vermicomposts Derived from Mixed Sesame Crust and Cow Manure Treatments (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
8 Investigating the Effect of Waste Process of Halva Ardeh Production on Vermicompost Quality (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
9 Performance Evaluation of Combined Process of Powdered Activated Carbon-Activated Sludge (PACT) in Textile Dye Removal (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
10 Performance Evaluation of Tile Wastewater Treatment with Different Coagulants (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
11 Reduction of Pathogens from Mixture of Cow Manure, Domestic Waste and Wastewater Treatment Plant Sludge by Vermicomposting Process (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی و مقایسه فرایند کمپوس تسازی راکتوری ضایعات پسته در مخلوط با تیمارهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اارئه مدلی برای مدیریت استراتژیک در سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
2 اثربخشی آموزش گروهی واقعیت درمانی بر عزت نفس زنان مطلقه تحت پوشش بهزیستی قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
3 Effects of Ostrich Oil on Knee Osteoarthritis (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
4 بررسی اثرگذاری رهبری تحول آفرین به واسطه یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
5 بررسی استفاده از روش اکسیداسیون مرطوب با هوا برای تصفیه شیرابه زباله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
6 بررسی تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری بر نگهداری مشتریان بانک کشاورزی (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی در شهر بجنورد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 بررسی نقش خدمات ارائه شده در بانکداری الکترونیک و اعتماد بر پذیرش برند الکترونیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
8 تاثیر برند الکترونیکی بر ترغیب مشتریان به پذیرش بانکداری اینترنتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
9 راهکارهایی برای حل مشکل رسوبگیری در کویلهای واگن مولد بخار (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی