خانم دکتر آزاده نجارزاده

دکتر آزاده نجارزاده استادیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

خانم دکتر آزاده نجارزاده

Dr. Azadeh Najjarzadeh

استادیار تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر آزاده نجارزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت