آقای دکتر محمود نوری شادکام

دکتر محمود نوری شادکام دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر محمود نوری شادکام

Dr. Mahmood Noori Shadkam

دانشیار گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود نوری شادکام در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت