آقای دکتر محمد باقر اولیاء

دکتر محمد باقر اولیاء استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

آقای دکتر محمد باقر اولیاء

Dr. Mohammad Bagher Owlia

استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد باقر اولیاء در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت