آقای دکتر سید منصور رضوی

دکتر سید منصور رضوی استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر سید منصور رضوی

Dr. Seyed Mansour Razavi

استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید منصور رضوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت