آقای دکتر منوچهر حیدرپور

دکتر منوچهر حیدرپور هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر منوچهر حیدرپور

Dr. Manochehr Heydarpour

هیئت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-استاد دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر منوچهر حیدرپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران انجمن آب و فاضلاب ایران-دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان آبان 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی روش های مختلف توسعه منحنی سنجه رسوب و مدل های شبیه سازی کامپیوتری به منظور تخمین بار رسوبی حوضه آبریز مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 3
2 افزایش راندمان سرریزهای جانبی ساده با استفاده از صفحات هادی یا گروه شمع (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 77
3 بررسی تاثیر زبری های موضعی در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 41، شماره: 3
4 بررسی رسوب در مخزن سد زاینده رود با استفاده از مدل های تجربی افزایش و کاهش سطح (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 57
5 تاثیر لایه ژیوتکستایل در کاهش آب شستگی موضعی پایه استوانه ای پل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
6 تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با تالابهای مصنوعی بعنوان یک روش بهینه و سازگار با محیط زیست در تصفیه پسابها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
2 اثر ارتفاع تاج تلماسه بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
3 اثر برهمکنش پوشش گیاهی و شکل بستر بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
4 اثر زئولیت بر کاهش هدایت الکتریکی و کلیفرم کمپوست تولیدی از زباله های شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
5 اثر مقیاس زبری در جریان غیر یکنواخت در کانال های شنی و قلوه سنگی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
6 ارائه سرریز با دیواره سینوسی و بررسی خصوصیات جریان عبوری از آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی آزمایشگاهی کاهش عمق آب شستگی موضعی در اطراف پایه پل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
9 ارزیابی سیستم های آبیاری قطره ای فضای سبز شهر اصفهان (مطالعه موردی اراضی بختیاردشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
10 ارزیابی سیستمهای آبیاری فضای سبز شهر اصفهان و بررسی امکان اصلاح آنها(مطالعه موردی رفیوژهای اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
11 ارزیابی عملکرد سه نوع شبکه عصبی مصنوعی FFBP، RBF و RNN در تخمین میزان انتقال رسوب معلق در رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
12 ارزیابی کارآیی زئولیت طبیعی و زئولیت اصلاح شده با سورفکتانت برای حذف نیترات ازمحیط محلول (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
13 ارزیابی کارایی مدلهای کاهش و افزایش سطح در توزیع رسوب در مخازن نسبت به گذشت زمان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
14 ارزیابی نرم افزار ANSYS CFX در سازه های کنترل جریان (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
15 استفاده از روش برنامه نویسی خطی در طراحی تالاب های مصنوعی زیرسطحی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
16 امکانسنجی استفاده از تالاب مصنوعی زیرسطحی جهت تصفیه تکمیلی پساب شرب بر اساس استانداردهای کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
17 برآورد بار رسوب معلق با استفاده از شبک هی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
18 برآورد دبی جریان در سرریزهای جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
19 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها با استفاده از کابل و صفحات مستغرق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
20 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و پایه های قربانی شونده (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
21 بررسی آبشستگی در اطراف پایه استوانه ای شکل پلها با استفاده از کابل و صفحات مستغرق (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
22 بررسی آبشستگی در اطرافپایه استوانه ای شکل پل ها در حضور طوق و کابل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
23 بررسی آبشستگی موضعی در اطراف پایه های استوانه ای شکل پل با نصب همزمان طوق و کابل بر روی پایه و مقایسه تغییر قطر کابل و طوق (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
24 بررسی آزمایشگاهی اثر زبری مصنوعی وشیب معکوس برخصوصیات پرش هیدرولیکی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
25 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و سرریز مرکب مستطیلی-مستطیلی در شرایط آزاد و مستغرق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
26 بررسی اثر افزایش نسبت طول به عرض پایه های مستطیلی دماغه گرد بر توسعه ی زمانی آبشستگی موضعی پایه با شمع های حفاظتی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
27 بررسی اثر شکاف در کاهش آب شستگی گروه پایه های مستطیلی نوک گرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
28 بررسی اثر شکل تکیه گاه برمشخصات گودال آبشستگی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی اثر شوری آب آبیاری و مدیریت آن بر تغییرات رطوبت وزنی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
30 بررسی اثر شیب بالادست و پاییندست و هد هیدرولیکی برتوزیع فشاردر سرریزهای تاجدایرهای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
31 بررسی اثر طوق مستطیلی بر عملکرد پایه های استوانه ای و مستطیلی دماغه گرد در کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 بررسی اثر قطر پایه استوانه ای پل بر توسعه زمانی آب شستگی موضعی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی اثر کابل بر عملکرد پایه های استوانه ای و مستطیلی دماغه گرد در کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
34 بررسی اثر کاربرد کاه جو به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
35 بررسی اثر مدل ترکیبی طوق و شکاف بر مولفه های طولی عرضی و قایم سرعت جریان در کاهش آبشستگی حول تک پایه (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
36 بررسی اثر مدل ترکیبی طوق و شکاف بر مولفه های طولی، عرضی و قایم سرعت جریان در کاهش آبشستگی حول تک پایه پل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
37 بررسی اثر همزمان تلماسه و پوشش گیاهی بر نوسانات سرعت (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بررسی الگوی جریان درگروه پایه ها (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
39 بررسی الگوی سرعت روی سرریزهای جانبی تاج دایره ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
40 بررسی اندازه و تراز قرارگیری طوق بر میزان آبشستگی در تکیهگاه نیمدایروی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
41 بررسی برخی از روش های نوین ترکیبی تغییر الگوی جریان اطراف پایه های پل جهت کنترل و کاهش آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
42 بررسی پایداری سنـگچین در گروه پایهها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
43 بررسی پتانسیل خاک - زئولیت در تله اندازی فلزات سنگین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
44 بررسی پروفیل سطح آب روی سرریز جانبی تاج دایره ای و سرریز جانبی لبه تیز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
45 بررسی پروفیلهای سرعت در سه جهت x,y,z در اطراف پایه پلInvestigation velocity profiles in three directions x, y, z around a Pier bridge (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 بررسی پروفیلهای سرعت در سه جهت x,y,z در اطراف تکیه گاه نیم دایروی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
47 بررسی پروفیلهای فشار سرعت جریان برروی سرریز تاج دایره ای با استفاده ازنرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
48 بررسی تاثیر دبی و زبری بر ضریب اختلاط عرضی در یک کانال غیرمستطیلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 بررسی تاثیر زاویه قرار گیری پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
50 بررسی تاثیر زبری در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
51 بررسی تاثیر سیستم جت هوای درون پایه بر میزان کاهش آبشستگی پیشانی پایه پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
52 بررسی تاثیر سیستم مکش از درون پایه بر کاهش میزان آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
53 بررسی تاثیر شکل هندسی پیشانی پایه پل بر میزان آبشستگی موضعی پایه پل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 بررسی تاثیر شمع های حفاظتی بر توپوگرافی بستر در اطراف پایه های مستطیلی دماغه گرد با نسبت طول به عرض مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
55 بررسی تاثیر فاصله زبری موضعی از محل تزریق آلودگی بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط در کانال مستطیلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
56 بررسی تاثیر فاصله قرار گیری شمع های محافظ در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیه گاه مستطیلی،با دماغه ی نیم دایره ای پل ها (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
57 بررسی تاثیر فاکتور تنش برشی بر تغییر مکان های جانبی در طول بازه های قوس دار در یک رودخانه درشت دانه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 بررسی تاثیر کابل در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم
59 بررسی تأثیر ابعاد زبری در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیهگاههای پل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
60 بررسی تأثیر ارتفاع سرریزهای جانبی تاج دایره ای بر پروفیل سطح آب (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
61 بررسی تأثیر ارتفاع سرریزهای جانبی تاج دایره ای برضریب شدت جریان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 بررسی تأثیر بلوک­های مستغرق متناوب بر ضریب اختلاط عرضی و طول اختلاط در یک کانال مستطیلی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 بررسی تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر تنش برشی و انرژی جنبشی جریان در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
64 بررسی تأثیر فاصلهی بین زبریها و محل قرارگیری آنها بر روی تکیهگاه در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف تکیهگاه پل (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
65 بررسی تغییرات سرعت برشی و تنش برشی در اطراف تکیه گاه نیم دایره ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
66 بررسی تغییرات نسبت عرض به عمق بر ضریب اختلاط عرضی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 بررسی توزیع سرع تو سرعت برشی تحت جریان کندشونده در بستر شنی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 بررسی توزیع سرعت درتکیه گاه نیم بیضی (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
69 بررسی توزیع سرعت روی تاج سرریزهای تاج دایره ای و تاثیر پارامترهای مختلف برآن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
70 بررسی توزیع فشار روی تاج سرریزهای استوانهای و تاج دایرهای با ارتفاعات مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
71 بررسی جریان همزمان از زیر یک دریچه کشویی و روی یک سرریز لبه تیز بدون فشردگی در کانال دایره ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 بررسی جریان همزمان از زیریک دریچه کشویی و روی یک سرریز مثلثی در یک کانال دایره ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 بررسی خصوصیات آبدهی لوله های تراوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
74 بررسی خصوصیات جریان ترکیبی از روی سرریز مستطیلی با فشردگی جانبی و زیر دریچه مستطیلی بدون فشردگی در حالت لبه تیز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
75 بررسی خصوصیات جریان در حضور یک دریچه کشویی جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
76 بررسی دبی المانی خروجی از سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی با و بدون استفاده از پرههای هادی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
77 بررسی رفتار فرآیند بیهوازی- هوازی در کاهش COD ازت و تغییراتpH در پساب صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
78 بررسی روش های برآورد تبخیر و تعرق برای منطقه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
79 بررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
80 بررسی ساختارجریان حول تکیه گاه ذوزنقه ای (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
81 بررسی شدت آشفتگی تحت جریان کندشونده و جریان یکنواخت دربستر شنی (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 بررسی شیب پایین دست سرریزهای جانبی تاج دایره ای بر روی ضریب شدت جریان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
83 بررسی ضریب دبی در مدل ترکیبی سرریز - دریچه لبه تیز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
84 بررسی ضریب دبی سرریز لبه تیز ذوزنقه ای درکانال دایره ای شیب دار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
85 بررسی عددی الگوی جریان در مدل ترکیبی سرریز - دریچه با استفاده ا زمدل FLUENT (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 بررسی عددی تاثیر فاصله قرارگیری دیوار جداکننده از کانال بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
87 بررسی عددی تاثیر فاصله قرارگیری دیوار جداکننده از کانال بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
88 بررسی عددی تاثیرزاویه ی دیوار جداکننده بر هیدرولیک جریان در مجاورت دهانه آبگیر جانبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
89 بررسی عددی جریان در سرریزهای تاج دایره ای با استفاده از نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
90 بررسی عمق آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای شکل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
91 بررسی عملکرد پوشال جو در کاهش نیترات زهکش های زیر زمینی تحت شرایط جریان ناپایدار (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
92 بررسی عملکرد تراز قرارگیری طوق بر کاهش آبشستگی پایه پل (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
93 بررسی عملکرد شمع های حفاظتی در پایه های مستطیلی دماغه گرد با نسبت طول به عرض مختلف بر میزان آبشستگی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
94 بررسی عملکرد شمعهای حفاظتی بر کنترل و کاهش آبشستگی پایه پلهای استوانهای (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
95 بررسی عملکرد طوق های مربعی در کاهش آبشستگی پایه پله ای استوانه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
96 بررسی عوامل تاثیر گذار برضریب اختلاط آلودگی روی تلماسه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
97 بررسی قابلیت زاویه قرارگیری قطرهای متفاوت پایه های قربانی شونده در کاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل ها (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
98 بررسی قانون جهانی دیوار تحت جریان کند شونده و پوشش گیاهی دردیواره (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
99 بررسی قانون جهانی دیوار تحت جریان یکنواخت و ذرات شن دربستر (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
100 بررسی کارآیی شبکه عصبی مصنوعی در شبیه سازی بارش و رواناب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
101 بررسی کارایی معادلات جذب در پیش بینی حذف فسفر در تالاب های مصنوعی زیرسطحی هیبریدی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
102 بررسی کاربرد مدل ترکیبی طوق و شکاف در کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای پل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
103 بررسی کاربرد مدل ترکیبی طوق و شکاف درکنترل و کاهش آبشستگی موضعی در گروه پایه های استوانه ای پل (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
104 بررسی مشاهدات آزمایشگاهی رفتار سنگ چین در اعماق ناپایداری در گروه پایه ها (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
105 بررسی مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی با شیب معکوس (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
106 بررسی مشخصات تئوری لایه مرزی در یک رودخانه شنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
107 بررسی نحوه تاثیرهمزمان زبری وطوق درکاهش عمق آب شستگی موضعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
108 بکارگیری برگ نخل خرما در دیواره دنیتریفیکاسیون برای حذف نیترات از زهاب زهکشها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
109 پیش بینی ارتفاع رسوب در پشت بدنه سد زاینده رود با استفاده از مدل کاهش سطح (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
110 پیش بینی حدکثر دبی لحظه ی سالانه رودخانه طالار با استفاده از مدلسازی بکس- جنکینز (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
111 پیش بینی مقدار رطوبت و شوری خاک تحت شرایط کم آبیاری و شوری آب آبیاری با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
112 پیش بینی مقدار نیترات چاه و چشمه با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
113 پیش بینی مقدار نیترات در رودخانه زیارت با استفاده از تکنیکهای هوشمند (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
114 پیش بیىی حداکثر دبی سیلاب خروجی از مخزن سد درودزن توسط سه الگوی مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
115 پیشبینی جریان رودخانه با استفاده از سیستم استنتاج فازی (FIS) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
116 تاثیر استفاده از روش تزریق الکتروسینتیک محلول های شیمیایی با ظرفیت های تبادل کاتیونی مختلف بر ظرفیت باربری شمع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
117 تاثیر افزایش زاویه برخورد جریان در افزایش آبشستگی موضعی پایه مستطیلی پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
118 تاثیر بافت خاک و درصد زئولیت بر میزان املاح و اسیدیته موجود در شیرابه کارخانه کود آلی اصفهان در روش تصفیه ی زمینی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
119 تاثیر پایههای قربانی شونده بر کاهش عمق آبشستگی در زاویه برخوردجریان و مقایسه با زوایای متناظر بدون حفاظت در پایههای مستطیلی پل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
120 تاثیر پره های هادی مستغرق برضری بدبی جریان درسرریز مثلثی با زاویه راس 45درجه (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
121 تاثیر پسابمعدنی بر نفوذ پذیری خاک پی سدهای باطله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
122 تاثیر پوشش گیاهی برتوزیع سرعت تحت جریان کندشونده (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
123 تاثیر پوشش گیاهی برنوسانات سرعت درجریان کندشونده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب
124 تاثیر تراکم خاک پی سدهای باطله و غلظت پساب برکیفیت زه اب نفوذی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
125 تاثیر تغییرات شیب بالادست پایین دست سر ریز لبه پهن بر روی ضریب دبی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
126 تاثیر حضور پرههای هادی بر زاویه جت خروجی از سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
127 تاثیر زاویه برخورد جریان بر عمق آب شستگی در گروه پایه های استوانه ای پل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
128 تاثیر زاویه برخورد جریان در فرآیند آبشستگی اطراف پایه مستطیلی پیشانی گرد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
129 تاثیر سطح قرارگیری لایه سنگ چین بر پایداری آن در اطراف پایه های پل (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
130 تاثیر شکاف پایه بر پایداری سنگ‌چین در کنترل و کاهش آب‌شستگی موضعی پایه‌های استوانه‌ای پل‌ها (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
131 تاثیر گرادیان فشار نامطلوب و پوشش گیاهی در دیواره بر توزیع سرعت در راستای طولی کانال (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
132 تاثیر مالچ های مختلف بر پارامترهای نفوذ در بسترهای تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
133 تاثیر همزمان کابل و پایه های قربانی شونده برکاهش عمق آبشستگی موضعی درگروه پایه های استوانه ای شکل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
134 تأثیر شوری آب آبیاری و میزان آبشویی بر کیفیت و کمیت زه آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
135 تأثیر فاصله پایه و تراز سنگ چین نسبت به بستر در پایداری سنگ چین اطراف پایه پل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
136 تحلیل جریان در مدل ترکیبی سرریز- دریچه توسط دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
137 تحلیل حساسیت نوسانات سطح آب زیرزمینی و مدیریت بهینه مصرف در حوزه آبریز کرون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
138 تحلیل فراوانی و مدل سازی سری زمانی پدید ههای هیدرولوژیک (مطالعه موردی: سیلاب رودخانه طالار قائمشهر) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
139 تخمین ضریب اختلاط عرضی آلایندهها در کانالهای باز و جریانهای سطحی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
140 تصحیح ضرایب افت کریستین سن با در نظر گرفتن دبی غیریکنواخت در طول لترال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
141 تعیین اندازة سنگ چین اطراف پایه های پل برای کنترل آب شستگی موضعی با استفاده از عدد فرود جریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
142 تعیین پروفیل سطح آب بر روی سرریز جانبی با استفاده از روش های حل عددی (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
143 تعیین پروفیل سطح آب سرریز جانبی تاج دایرهای با استفاده از روشهای حل عددی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
144 تعیین ضریب دبی سرریز های جانبی ساده با استفاده از پروفیل سطح آب (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
145 تعیین مدل بهینه و مناسب برای پیش بینی دبی حداکثر لحظه ای سالانه (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
146 تغییرات مقادیر سرعت در جهات مختلف اطراف گودال آبشستگی تکیه گاه پل (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
147 جذب سرب از محیط آبی بوسیله کربن فعال زیستی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
148 چگونگی توزیع رسوب در تعدادی از مخازن سدهای ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
149 حذف نیترات آب زهکشی با استفاده از فیلتر آلی کربنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
150 حذف نیترات از محیط محلول توسط زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
151 حذف نیترات از محیط محلول توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی تثبیت شده بر روی بستر شن (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
152 راهنمای استفاده از برنامه REF-ET جهت براورد تبخیر تعرق ( مطالعه موردی منطقه اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
153 شبیه سازی جریان در حوضچه آرامش با بلوک های همگرا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
154 شبیه سازی جریان عبوری ازمدل ترکیبی سرریز - دریچه ذوزنقه ای لبه تیز درانتهای کانال دایره ای با استفاده ازنرم افزار Flow 3D (دریافت مقاله) یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
155 شبیه سازی سرعت جریان بر روی سرریز تاج دایرهای با استفاده از نرم افزار ANSYS CFX (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
156 شبیه سازی عددی جریان روی سرریز لبه پهن مستطیلی با وجوه شیب دار بالادست و پایین دست با مدل FLOW-3D (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
157 شبیه سازی عددی فشار روی سرریز لبه پهن ذوزنقه ای با استفاده از مدل FLOW-3D (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
158 شناسایی مناطق رسوبگذاررودخانه قره آغاج بااستفاده ازمدل CCHE 2D (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
159 عملکرد طوق دایره ای شکل3Dو پایه ها قربانی شونده در کاهش آبشستگی دراطراف پایه ها پل (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
160 کارآیی پایههای قربانی شونده بر کاهش آبشستگی موضعی پایههای مستطیلی پل در زاویههای برخورد جریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
161 کارآیی کابل در کنترل آبشستگی موضعی پایه پل مستطیلی شکل با تغییر زاویه برخورد جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
162 کاربرد آبهای بازیافتی در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
163 کاربرد مدل SWATدر تخمین رواناب و رسوب در حوزه بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
164 کنترل آبشستگی موضعی پایه پل با وجود شکاف و عدم شکاف در گروه پایه های مستطیلی و تک پایه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
165 کنترل آبشستگی موضعی پایه های مستطیلی پل در حضور پایه های قربانی شونده (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
166 کنترل و حفاظت آبشستگی پایه پل با استفاده از میله های چسبیده به پشت پایه و آب پایه در فواصل مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
167 کنترل و کاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب طوق بر روی پایه و بررسی تغییر قطر طوق بر میزان آب شستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
168 کنترل و کاهش آبشستگی موضعی پایه پل با استفاده از شکاف در گروه پایه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
169 کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
170 کنترل وکاهش آب شستگی موضعی اطراف پایه استوانه ای پل با نصب کابل به دورپایه و تاثیرتغییر قطرکابل بر میزان آب شستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
171 کنترل وکاهش آب شستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف در دستکهای پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
172 کنترل وکاهش آبشستگی موضعی در اطراف دستک پل با اعمال پایه های قربانی شونده تحت زوایای مختلف،قطر وفواصل بین پایه ای یکسان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
173 مشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل در هنگام استفاده از طوق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
174 مطالعه آزمایشگاهی تعیین اثر پرههای هادی جریان بر ضریب دبی سرریز چندوجهی مثلثی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
175 مطالعه تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
176 مطالعه تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر مقاومت جریان و ضریب اصطکاک(زبری) در یک کانال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
177 معرفی طرح پایلوت تالاب مصنوعی زیرسطحی اجراشده در اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
178 مقایسه روشهای مختلف برآورد آستانه حرکت با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
179 مقایسه ضریب هدایت هیدرولیکی بدست آمده از روش چاهک معکوس با روش پمپاژ به داخل چاهک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
180 مقایسه عملکرد دریچه آمیل موجود در کانال MC با سرریز نوک اردکی از نظر عملکرد و کیفیت کلی کانال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
181 مقایسه عملکرد طوق در کاهش آب شستگی موضعی در گروه پایه های سری دوتایی و سه تایی استوانه ای شکل پل ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
182 مقایسه منحنی سنجه رسوب با مدل های MLP در تخمین رسوبات معلق رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
183 مقایسه نتایج مدلسازی سیل توسط الگوهای مختلف هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
184 مقایسه ویژگی های برکه های تثبیت و تالاب های مصنوعی در تصفیه تکمیلی پساب ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
185 همایش ملی عمران و توسعه پایدار بررسی ظرفیت باربری پی نواری در مجاورت شیب ماسه ای مسلح (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار