آقای دکتر علی فلاوند جوزانی

دکتر علی فلاوند جوزانی عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

آقای دکتر علی فلاوند جوزانی

Dr. Ali Falavandjozani

عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی فلاوند جوزانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز بهمن 1393