آقای دکتر شهرام شهروئی

دکتر شهرام شهروئی عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

آقای دکتر شهرام شهروئی

Dr. Shahram Shahrooi

عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهرام شهروئی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کمیته علمی سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز بهمن 1393
رئیس کمیته علمی چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز دی 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عددی میزان تأثیر نصب صفحه ضربه گیر بر عدد ناسلت متوسط سمت پوسته ناحیه ورودی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
2 اثر چیدمان منظم گره ای بر دقت حل در روش های بدون المان EFG و MLPG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
3 اثر چیدمان منظم گره ها بر دقت حل با استفاده از روش بدون المان گالرکین EFG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
4 ارزیابی امکان تغییر جنس تیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولار ازIN738LC به FSX-414 از لحاظ رفتار خزشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
5 ارزیابی امکان تغییر جنس و حساسیت خستگی ترمو مکانیکی تیغ متحرک ردیف اول یک توربین گازی به جنس سوپر آلیاژ GTD-111 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
6 ارزیابی تاثیرسرعت دورانی محور برتوزیع تنشهای حرارتی درنازل ردیف اول توربین گازی سولار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
7 ارزیابی روش بدون المان MLPG با استفاده از چیدمان منظم گره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
8 ارزیابی روش بدون المان گالرکین EFG با استفاده از چیدمان تصادفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
9 امنیت انتقال داده های پزشکی در شبکه های حسگر بدن با استفاده از بیومتریک پویا و رمزنگاری تصویری (استگنوگرافی) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
10 بررسی اثر تغییرشکل ترک بر روی ضریب شدت تنش در مخازن جدار نازک کروی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
11 بررسی تاثیر تنش های پسماند ناشی از جوش کاری در دیفیوزر خروجی توربین گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
12 بررسی تاثیر تنش های حرارتی و پسماند ناشی از جوش کاری در دیفیوزر خروجی توربین گاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
13 بررسی تاثیر جنس لولهها در ناحیه ورودی سمت پوسته یک مبدل حرارتی پوسته و لوله بر میزان تنشبا استفاده از آنالیز کوپل غیرمستقیم دما - سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
14 بررسی تاثیر جنسلولهها و صفحه نگه دارنده لوله بر توزیع دما و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
15 بررسی تأثیر خستگی بر شکست تیغه متحرک ردیف اول توربین سولار در چرخه های روشن و خاموش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
16 بررسی ضرایب شدت تنش در تراست براکت نیروگاه برق آبی ترک دار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
17 بررسی عددی اثر صفحه ضربهگیر بر عدد ناسلت متوسط سمت پوسته ناحیه ورودی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله عمودی 361 لولهای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
18 بررسی عددی اثر صفحه ضربهگیر بر میدان فشار سمت پوسته ناحیه ورودی یک مبدل حرارتی پوسته و لوله عمودی 361 لولهای و تنش ناشی از آن بر لولههای ردیف اول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
19 بررسی علل شکست درایو شفت پمپ روغن یک نیروگاه بخار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
20 بررسی کارائی سیستم در استفاده از الگوریتم های مختلف رمزگذاری (متد رمزگذاری TDE) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
21 بهبود عمر خزشی تیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولار با اعمال جنس GTD-111 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
22 پیش بینی عمر خزش-خستگی تیغ متحرک ردیف اول توربین گازی سولار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
23 پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری جهت دار دارای ترک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
24 تاثیر ضریب اصطکاک بر لغزش جانبی اجسام الاستیک غلطان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
25 تاثیر ضریب اصطکاک بر نیرو های خزشی طولی در تماس غلطشی اجسام الاستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
26 تاثیر ضریب خزش طولی بر تماس غلطشی اجسام الاستیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
27 تحلیل اجزاء محدود خزش بر روی یک تیوب واحد الفین پتروشیمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
28 تحلیل اجزاء محدود خزش درتیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولاردر شرایط بار کامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
29 تحلیل اجزاء محدود رشد ترک تراست براکت نیروگاه برق آبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
30 تحلیل اجزای محدود رشد ترک خستگی لوله ها در حفاری مستقیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
31 تحلیل تاثیر جنس صفحه نگه دارنده لوله بر میزان تنش در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله با استفاده از آنالیز کوپل غیرمستقیم دما - سازه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
32 تحلیل تاثیر جنس لوله بر میزان تنش های حرارتی در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
33 تحلیل ترک با استفاده از ترکیب روش بدون المان درون یابی نقطه ای شعاعی و المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
34 تحلیل تنش تراست براکت نیروگاه برق آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
35 تحلیل تنش در یک تیر یک سرگیردار تحت بارگذاری سهمی شکل برشی به کمک روش بدون المان MLPG (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
36 تحلیل تنش و پیش بینی عمرخزشی تیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
37 تحلیل تنش یک تیر یکسر گیردار با استفاده از روش های بدون المان EFG و MLPG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
38 تحلیل حرارتی- مکانیکی لوله های مبدل حرارتی پوسته و لوله با آنالیز کوپل غیرمستقیم دما - سازه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس مبدل های گرمایی چیلر و برج خنک کن
39 تحلیل خستگی تیغه ثابت توربین گازی سولار در شرایط عملکرد بار کامل و کالیبراسیون تکیه گاهی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
40 تحلیل خستگی حرارتی تیغ ثابت ردیف اول توربین گازی سولار در شرایط تغییر جنس به سوپر آلیاژ پایه کبالت Mar-M509 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
41 تحلیل ضرایب شدت تنش در تیغه متحرک ردیف اول توربین گازی سولار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
42 تحلیل مودال پره های ردیف اول و دوم توربین گازی سولار به روش اجزاء محدود جهت تغییر جنس پره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
43 تخمین عمر خستگی تراست براکت نیروگاه برق آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
44 تخمین عمر خستگی درایو شفت پمپ روغن یک نیروگاه بخار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
45 تخمین عمر محور ترک دار تحت بارگذاری پیچشی تناوبی با استفاده از روش بدون المان MLPG (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
46 توزیع تنش های مماسی جانبی روی سطح تماس اجسام الاستیک غلطان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک
47 چیدهاى گرهی در یک لوله ترکدار با استفاده از روش تکثیر هشت گانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
48 شبیه سازی رشد ترک خستگی در تیغه متحرک یک توربین گازی در شرایط بار کامل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
49 محاسبه ضرایب شدت تنش قطعه خال جوش کاری شده تحت بارگذاری چند محوره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)
50 محاسبه ضرایب شدت تنش لوله های ترک دار در حفاری جهت دار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
51 محاسبه ضریب شدت تنش با در نظر گرفتن تغییرات فشار در مخازن جدار نازک کروی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم انداز 1404 و پیشرفتهای تکنولوژیک علوم مهندسی
52 مقایسه ترک در یک محیط دو بعدی با استفاده از روش های بدون المان با یک توزیع تنش تحلیلی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مهندسی مکانیک