آقای دکتر محمود مرادی

دکتر محمود مرادی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

آقای دکتر محمود مرادی

Dr. Mahmood Moradi

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی به منظور سنجش آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات یکپارچه سازی اراضی بر توسعه کشاورزی مناطق روستایی، مطالعه موردی: بخش خوسف شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 2، شماره: 6
3 بررسی ارتباط بین سواد اطلاعاتی و کتابداری مبتنی بر شواهد: مورد پژوهی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی خواص متالورژیکی و مکانیکی در قطعات جوشکاری شده به روش تیگ جهت جایگزینی مواد (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 4
5 بررسی ساختاری و ترمودینامیکی مایعات مولکولی مخلوط دوتایی مولکولهای بیضوی گون با برهمکنش گی- برن (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 2
6 بررسی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 12، شماره: 45
7 بررسی گذار فاز مایع - جامد با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده مایعات کلاسیک غیر یکنواخت با مولکولهای کروی سخت (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 7، شماره: 3
8 بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 69
9 بررسی نقش متغیرهای مبتنی بر بازار در بهبود عملکرد صادرکنندگان محصولات دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 50
10 بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی (مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
11 پیش بینی عملکرد شغلی با استفاده از بهینه سازی چندهدفه و شبکه های عصبی از نوع GMDH به منظور بهبود فرایند گزینش کارکنان (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
12 تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: نقش میانجی گری قابلیت مدیریت فرآیند کسب و کار و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 17، شماره: 35
13 تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تامین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدیل گری ظرفیت جذب دانش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 6، شماره: 2
14 تبیین دوسوتوانی سازمانیبه عنوان مفهومی نوین در مدیریت سازمان های دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 40
15 تحلیل فضایی پهنه های خطرپذیر زییستی و فعالیتی سکونتگاه های روستایی مناطق مرزی مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی شهرستان هیرمند (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 99
16 سرمایه های اجتماعی در حفاظت شهری شهر تاریخی نراق (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 11
17 عوامل موثر بر استفاده از منابع الکتریکی و چاپی در بین دانشجویان دانشگاه رازی و آزاد اسلام کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات دانش شناسی دوره: 5، شماره: 17
18 کارکرد تلفیقی دانش بومی و نوین و نقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
19 مایعات ناهمگن و نقش جمله مرتبه سوم در پتانسیل ترمودینامیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 1، شماره: 4
20 محاسبه انرژی آزاد هلمهولتز و معادله حالت بلور fcc با مولکولهای با برهمکنش به روش ابنر (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 3، شماره: 4
21 محاسبه ساختار بلور مایع مدل نماتیک با مولکولهای استوانه ای و بیضی وار محدود شده بین دو دیوار (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 4، شماره: 3
22 محاسبه فشار و کشش سطحی در مرز مشترک جامد - مایع با استفاده از روش تابعی تارازونا (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 2، شماره: 4
23 میکروپیکسی: روشی توانمند در بررسی و تعیین مواد اولیه مصنوعات شیشه ای دوره اشکانی کاخ شایور شوش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 4، شماره: 1
24 نقش فشار مشتری و نوآور بودن بر فعالیتهای مدیریت زنجیره تامین پایدار و مزیت رقابتی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز میزان پراکندگی میدان آکوستیکی توسط یک لایه از حباب هوا درون آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
2 اثر بخشی آموزش امید بر انگیزش شغلی معلمان دبیرستانی منطقه 2قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
3 اثر بخشی آموزش امید بر تاب آوری معلمان دبیرستانی منطقه 2قم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
4 اثر بخشی آموزش امید برتاب آوری و انگیزش شغلی معلمان دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
5 اثر غلظت نانوسیال اکسید روی بر عملکرد حرارتی لوله گرمایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
6 اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر پرخاشگری در دانش آموزان ششم ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
7 ارائه مدل فرهنگ سازمانی دوسوتوان در صنایع غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی
8 ارائه مدل فرهنگ سازمانی دوسوتوان درصنایع غذایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
9 ارائه مدلی برای شناسایی ریسکهای انتقال دانش در زنجیره تأمین مطالعه موردی:زنجیره تأمین قطعات خودرو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
10 ارائه یک سیستم پشتیبان تصمیم فازی (Fuzzy DSS) به منظور انتخاب سیستم نرم افزاری مدیریت دانش سازمانی مطالعه موردی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 ارائه یک مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط تخصیص-مکان یابی استوار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارتباط بین قابلیت نوآوری و عملکرد کسب وکار مطالعه موردی: بانکهای خصوصی استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
13 ارزش گذاری اقتصادی پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) کاربران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
14 ارزیابی طرح هدفمندی یارا نه ها برتوسعه بخش کشاورزی (مطالعه موردی: بخش خوسف شهرستان بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
15 ارزیابی کارایی و رتبه بندی شعب موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
16 ارزیابی موفقیت سامانه ضمن خدمت فرهنگیان رشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
17 اقتصاد مقاومتی؛ راهکار عبور از تحریم ها (مطالعه موردی: کشور جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
18 امکان سنجی نصب نیروگاه های برق آبی بسیار کوچک بر روی خطوط شبکه آبرسانی شهر رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، تقاضا و بهره وری مصرف آب
19 انتقال حرارت نانو سیال آب-اکسید آلومینیوم در یک میکروکانال (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
20 انرژی همبستگی در نقطه کوانتومی کروی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
21 اهمیت مفاهیم نور و رنگ در خانه های سنتی ایرانی با تکیه بر قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
22 Examination of Optical Spectroscopy of Cadmium Chalcogenide Nanocrystals (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20)
23 بررسی اثر پرتو لیزر دیودی برسختی سطحی فولادهای آلیاژی AISI410,AISI4130,AISI420 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
24 بررسی اثر ضخامت بر خصوصیات فیزیکی لایه های نازک آلومینیومی (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
25 بررسی اثرات اجرای طرح های هادی در توسعه کالبدی روستا، مطالعه موردی: روستای حاجی آباد، بخش مرکزی شهرستان بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا
26 بررسی پارامترهای موثر در جوشکاری لیزر Nd:YAG آلیاژ Ti6-4 (دریافت مقاله) دومین همایش مهندسی مواد
27 بررسی تاثیر عملیات حرارتی فوق پیرسختی بر ساختارسوپرآلیاژ پایه نیکل Rene80 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
28 بررسی تاثیر عملیات حرارتی فوق پیرسختی سوپرآلیاژ پایه نیکل Rene80 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
29 بررسی تاثیر فشار گاز بر کیفیت ظاهری شیار برش برش لیزری پلی کربنات (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
30 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی حمایت اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
31 بررسی تجربی چاپ سه بعدی کامپوزیت برنز- پلی لاکتیک اسید به روش FDM (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
32 بررسی تجربی سوراخکاری لیزری بر روی ورق نازک فولاد ضد زنگ 321 (AMS 5510) به روش طراحی آزمایش ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
33 بررسی چالش ترافیکی شهر تهران با استفاده از تجارب کشور فرانسه (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
34 بررسی چگونگی استفاده از داده کاوی در رفع مسائل صنعت بیمه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
35 بررسی خواص اپتیکی نقطه ی کوانتومی دو بعدی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
36 بررسی خواص ساختاری سیستم یک بعدی با مولکولهای بیضی شکل که آزادی عمل در صفحه دارند (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
37 بررسی رابطه میان اقدامات مدیریت منابع انسانی، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
38 بررسی رابطه میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 بررسی رابطه ی روحیه ی پرسشگری بر خودنظم دهی فراشناختی دانش آموزان متوسطه ی اول شهرستان رشتخوار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
40 بررسی ساختار الکترونی، و اثر سنتیلاسیون یدید سزیم (CsI) در حضورناخالصی‌های سدیم (Na) و تالیم (Tl) (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
41 بررسی ساختار فصل مشترک بلور-مذاب بر اساس نظریه تابعی چگالی وزنی WDA (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
42 بررسی سخت کاری سطحی لیزر دیودی فولاد زنگنزن مارتنزیتی AISI420 (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
43 بررسی سطح بلوغ سیستم های مدیریت دانش در شهرداری رشت (دریافت مقاله) همایش ملی شهر الکترونیک
44 بررسی عملکرد سیب زمینی در سطوح مختلف آلودگی علفهای هرز در شرایط کاربرد و عدم کاربرد کود زیستی- بارور -2 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
45 بررسی فرآیند جوشکاری ترکیبی لیزر – تیگفولاد آلیاژی 1.4418 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
46 بررسی گذار فاز مایع– جامد ومحاسبه ی پارامتر های مربوطه براساس نظریه ی تابعی چگالی وزنی(WDA) با استفاده از توابع همبسته ی ترکیبی PYو RELK (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
47 بررسی نقش استراتژی های نوآوری بر توسعه ی پایدار صنعت ساختمان ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
48 بررسی نقش شرکت های تعاونی دانش بنیان در توانمندسازی جوامع روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی شرکتهای دانش بنیان فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور
49 بررسی نقش شهرک های روستایی در بهبود کیفیت زندگی ساکنان روستاهای سنتی مطالعه موردی بخش تیمور آباد شهرستان هامون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
50 بررسی نقش نوآوری در رابطه بین تجارب آموخته شده از خطاها و عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
51 بررسی و مطالعه توابع همبسته مستقیم مایعات مخلوط دوتایی مولکولی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1384
52 بهبود روش رتبه بندی جهانی سهولت کسب وکار (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
53 بهسازی و کنترل فرآیند سنتز نانو شابلون های اکسید آلومینیوم آندایز شده در محلول اسید اگزالیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
54 بهینه سازی تجربی فشار کاری در ولتاژهای مختلف اعمال شده منجر به پینچ چگال پلاسما در دستگاه پلاسمای کانونی امیرکبیر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
55 بهینه سازی چندمنظوره درب عقب یک خودرو تحت قیود صدا، ارتعاشات ، ناهنجاری و وزن با استفاده از روش رویه پاسخ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
56 تابع توزیع دوتائی مایعات بامولکولهای بیضیوار دوار سخت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
57 تاثیر پارامترهای مختلف بر ضرایب جذب و شکست نقطه کوانتومی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
58 تاثیر تداخل علف های هرز بر عملکرد و شاخص های رشدی ارقام مختلف نخود (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
59 تاثیر تداخل علف های هرز و کاربرد کود بیولوژیک بارور-2 بر عملکرد و درصد پوشش سیب زمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم علف های هرز ایران
60 تاثیر تراکم و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در رقابت با علف های هرز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
61 تاثیر فشار گاز بر کیفیت هندسی برش لیزری پلی کربنات با استفاده از لیزر 2CO کم توان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک 
62 تاثیر قابلیت فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت: با نقش میانجی گری با ظرفیت جذب دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
63 تاثیر موقعیت نقطه کانونی در برش کاری لیزری قطعات ساخته شده به روش چاپ سه بعدی PLA (لایه نشانی هم جوش) از جنس پلی لاکتیک اسید FDM (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید
64 تاثیر میدان مغناطیسی بر قرص های بر افزایشی اطراف هسته های فعال کهکشانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
65 تاثیر یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمان دولتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
66 تبیین نقش دهیاران و م شارکت روستائیان در پایداری روستاها (مطالعه موردی: بخش تیمورآباد شهرستان هامون) (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
67 تحلیل عوامل موثر در جوشکاری لیزر CO2 توسط روش آماری رویه پاسخ (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
68 تدوین استراتژی انتخاب پرسنل با استفاده از ترکیب بهینه سازی چند هدفه و شبکه های عصبی از نوع GMDH (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
69 تدوین الگوی تلفیقی به منظور پیاده سازی نقشه دانش کارکرد سازمان های دفاعی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
70 تعیین اولویت های سازمان جهت تدوین استراتژی دانش (مطالعه موردی: یکی از صنایع کشتی سازی در شمال ایران) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
71 تولید دو مرحله ای نانو ساختارهای اکسید روی در دو دمای مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
72 چارچوب های ذهنی، ویژگی های روانشناسانه و عملکرد کارآفرینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
73 چالشهای تاثیرگذار بر استقرار شهر الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
74 حکاکی لیزری با استفاده از لیزر کم توان CO2 بر سطح ورق تزریقی پلی کربنات (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
75 دستیابی به دانش فردی و انتقال آن به حافظه سازمانی با به کارگیری رویکرد شبک ههای دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش
76 دوسوتوانی سازمانی ونقش رهبری تحول آفرین درتحقق توانمندی سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
77 ساخت توری پراش دو بعدی با فاصله بین شبکه ای 330 نانومتر به روش آندایزسخت و بررسی خواص نوری آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران
78 سازمان های دوسوتوان، سازمان هایی رقابت پذیر و کارآفرین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
79 سنجش درجه توسعه و توسعه نیافتگی رویکردی مؤثر در برنامه ریزی نواحی روستایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان اسلام
80 شبیه سازی انتقال حرارت سه بعدی در جوشکاری لیزر CO2 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
81 شبیه سازی توزیع دما وفشار در ترمزهای دیسکی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
82 شبیه سازی فرآیند برشکاری لیزری پلی کربنات به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
83 شناسایی فناوری های مناسب برای مدیریت پسماند شهری وشاخص های موردنیازجهت مقایسه این فناوری ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
84 شناسایی و ارزیابی ریسک زنجیره تأمین: رویکرد تحلیل عاملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
85 شناسایی و تحلیل روابط عوامل مؤثر بر اثربخشی کار تیمی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران
86 شناسایی و رتبه بندی محرک های زنجیره تأمین سبز با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
87 شناسایی و رتبه بندی معیارهای ارزیابی سبز تأمین کنندگان با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
88 صادرات دانش بنیان، ضرورتی برای پایداری کسب و کار های دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پایداری کسب و کار
89 طراحی نقشه های دانش مبتنی بر مدل تعالی EFQM یک ابزار سودمند برای آشکارسازی دانش سازمان (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
90 عامل ساختار مایعات با مولکول های بیضی وار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم ریاضی و فیزیک
91 عوامل تعیین کننده در انتخاب طرح نمای ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
92 عوامل موثر در بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
93 قصد خرید کالای لوکس: شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازار مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
94 کرنش سنجی توسط لیزر و عکس برداری فوق سریع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
95 گذری مروری بر امید درمانی و نقش امید در فرایند درمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
96 محاسبه پارامتر نظم بلورهای مایع با مولکولهای بیضی وار دوار سخت هم خط شده بر اثر حضور سطح، با استفاده از نظریه تابعی چگالی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
97 محاسبه پروفیل چگالی سیال دیسک سخت حول ذره دیسک سخت با اندازه های مختلف و محاسبه تابع توزیع دوتایی مربوطه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ماده چگال
98 محاسبه تحلیلی توابع همبسته مستقیم دو وسه ذره ای درفضای وارون بااستفاده از بستار PY برای مدل پتانسیل کره های سخت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1384
99 محاسبه چگالی مایعات مولکولی بیضی شکل محدود شده بین دو دیوار با استفاده ازمدل ROM (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
100 مدل سازی آماری جوشکاری لیزر سوپرآلیاژ Rene 80 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
101 مدلسازی پدیده فرار مالیاتی در ایران با رویکرد بازی های پویا (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران
102 مدیریت ریسک روانی اجتماعی و چارچوب پیاده سازی آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
103 مدیریت و بهینه سازی مسیر زمان و سوخت سیستم های حمل و نقل پخش کالا با استفاده ازالگوریتم گرانش (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
104 مروری بر نحوه عملکرد و کاربرد لیزر در شناسایی گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک 
105 مطالعه ای بر اهمیت اثربخشی کیفیت آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
106 مطالعه خواص ساختاری مایعات بلوری دو بعدی با مولکولهای بیضی شکل با استفاده از کوتاهترین فاصله بین مولکولی ریکیزن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال
107 مطالعه نظریه تابعی چگالی وزنی اصلاح شده ومحاسبه انرژی آزاد با استفاده از توابع همبسته مستقیم روت و پرکس - یویک در فضای فوریه (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
108 مقایسه اثر سخت کاری سطحی لیزر دیودی بر فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی AISI410 و AISI420، بیشینه سختی سطحی و ابعاد هندسی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد با لیزر
109 مقایسه شیوه های مرسوم ارزشیابی با شیوه های ارزشیابی مشارکتی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
110 مقایسة انرژی و ساختار فصل مشترک بلور - مذاب با توابع همبستة مستقیم PY-RELK, RELK, PY (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
111 مکانیابی و توزیع فضایی صنایع روستایی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مورد مطالعه: نواحی روستایی شهرستان درمیان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
112 موانع بکارگیری مدیریت دانش در سازمانها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
113 نظریه ی تابعی چگالی انجماد براساس پارامترهای نظم و تابع همبسته ی مستقیم GMSA (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385
114 نقش قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده بر بهبود عملکرد شرکت با رویکرد قابلیت های پویا (مطالعه موردی: شرکت های تولیدی شهر صنعتی رشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
115 نقش مدیریت دانش و سیستم های مدیریت دانش در مدیریت اثربخش شهری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
116 نقش مکانیزاسیون در رشد اقتصاد کشاورزی مزارع نمونه دولتی (مورد مطالعه: ایستگاه تحقیقات محمدیه بیرجند) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
117 نقش نوآوری سازمانی در رابطه بین یادگیری از خطاها و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
118 نقش و جایگاه دانش بومی در توسعه پایدار حوزه زاگرس(ضرورت و چالشها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
119 هم خط شدن مولکولها در بلورهای مایع بر اثر حضور سطح محدود کننده (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1385