آقای مجید نعیماوی

مجید نعیماوی صاحب امتیاز و مدیر مسئول

آقای مجید نعیماوی

Majid Nayemavi

صاحب امتیاز و مدیر مسئول

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مجید نعیماوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه ایده های نوین روانشناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط مدیریت زمان با استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
2 بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
3 بررسی رابطه منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
4 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه پنجم (دوره دوم) ابتدایی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
5 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
6 ترکیب ویژه سیال حفاری جهت چاه های عمیق و انحرافی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
7 رابطه شیوه های فرزند پروری و بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
8 رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی با نگرش مذهبی دانشجویان پیام نور شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
9 مقایسه دانش آموزان دبیرستانی پسر با سبک های یادگیری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی در شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
10 مقایسه ویژگی های شخصیتی و افسردگی بیماران دیابتی و بیماران کلیوی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی