آقای دکتر غلامحسین مکتبی

دکتر غلامحسین مکتبی سردبیر و دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر غلامحسین مکتبی

Dr. Gholamhossein Maktabi

سردبیر و دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر غلامحسین مکتبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه ایده های نوین روانشناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر خودکارآمدی تحصیلی و فراشناخت براضطراب امتحان و رفتار کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
2 رابطه هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته شرکت صنایع فولاد خوزستان شهر اهواز (دریافت مقاله) ماهنامه پیشرفت های نوین در علوم رفتاری دوره: 2، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه پیوند با مدرسه و رفتارخرابکارانه در دانشآموزان پسر سال دوم دوره دوم متوسطه شهر اهواز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 ارتباط مدیریت زمان با استرس شغلی ماماهای شاغل در بیمارستان شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
3 بررسی اخلاق مداری و ویژگی های تداوم بخش سبک زندگی اسلامی در خانواده های ایرانی از دیدگاه آیات وروایات (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری و اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
5 بررسی رابطه منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان ناشنوا شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
6 بررسی رابطه ویژگی های شخصیت و سازگاری اجتماعی با پردازش اطلاعات (تجربه گرایی،خردگرایی) در دانشجویان دانشگاه جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 بررسی روابط ساده و چندگانه ی بین عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی با رضایت زناشویی در کارمندان متأهل برخی از ادارات دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
8 تاثیر آموزش توانایی فضایی بر عملکرد هندسه، رسم فنی و تجسم فضایی در دانش آموزان کلاس هفتم شهرستان دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
9 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه پنجم (دوره دوم) ابتدایی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
10 تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
11 رابطه ارزش تکلیف، احساس تعلق کلاسی، لذت تحصیلی و ناامیدی تحصیلی با تلاش تحصیلی در دانش آموزان پایه اول دوره دوم دبیرستانهای ناحیه یک شهر اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
12 رابطه شیوه های فرزند پروری و بی اعتنایی مقابله ای دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
13 رابطه هوش معنوی و تاب آوری با گذشت در معلمان زن متاهل دبیرستان های دولتی شهر اهواز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
14 رابطه هوش هیجانی و خود کارآمدی با نگرش مذهبی دانشجویان پیام نور شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
15 رابطه هوش هیجانی و منبع کنترل درونی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران
16 رابطه ی خودکار آمدی تحصیلی و فراشناخت با رفتار کمک طلبی تحصیلی در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
17 مقایسه بحران هویت و اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان موفق و ناموفقسال دوم دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
18 مقایسه پرخاشگری و اضطراب اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان موفق و ناموفقسال دوم دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
19 مقایسه پرخاشگری و بحران هویت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان موفق و ناموفق سالدوم دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
20 مقایسه پرخاشگری، اضطراب اجتماعی و بحران هویت با عملکرد تحصیلی دانش آموزانموفق و ناموفق سال دوم دبیرستان شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
21 مقایسه دانش آموزان دبیرستانی پسر با سبک های یادگیری مختلف از لحاظ سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی در شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
22 مقایسه ویژگی های شخصیتی و افسردگی بیماران دیابتی و بیماران کلیوی شهرستان شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
23 مقایسهی هوش هیجانی و کیفیت زندگی در زنان مورد خشونت و عادی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
24 نقش هوش معنوی، هوش هیجانی و جهت گیری مذهبی به عنوان پیش بین های اضطراب مرگ مردان بازنشسته صنایع فولاد اهواز (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی