آقای دکتر عبدالله بابا احمدیان

دکتر عبدالله بابا احمدیان ویراستار ادبی

آقای دکتر عبدالله بابا احمدیان

Dr. Abdollah Babaahmadian

ویراستار ادبی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالله بابا احمدیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ويراستار ادبيفصلنامه ایده های نوین روانشناسی