آقای دکتر عسکر آتش افروز

دکتر عسکر آتش افروز استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر عسکر آتش افروز

Dr. Askar Atash afrooz

استادیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عسکر آتش افروز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه ایده های نوین روانشناسی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی بازی بر رشد شناختی کودکان با نگرش عصب شناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
2 اثربخشی بازی های فکری بر تقویت هوش فضایی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد یافته های کاربردی در ورزش
3 بررسی رابطه ی ویژگی های شخصیتی و مولفه های هوش هیجانی در دانش آموزان کلاس نهم شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
4 رابطه بین اضطراب اجتماعی،حمایت اجتماعی و ترس از تنهایی با رضایت از زندگی در افراد ساکن و غیر ساکن سرای سالمندان شهرستان اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان