آقای رضا الله داد

رضا الله داد مدرس دانشگاه و کارشناس فرش

آقای رضا الله داد

Reza Allah dad

مدرس دانشگاه و کارشناس فرش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رضا الله داد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه گلجام