آقای دکتر امیر امیدوار

دکتر امیر امیدوار استاد دانشگاه صنعتی شیراز

آقای دکتر امیر امیدوار

Dr. Amir Omidvar

استاد دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر امیدوار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تامین بار حرارتی و برودتی مورد نیاز ساختمان ها با استفاده از انرژی ذخیره شده در پوسته زمین با کمک سامانه کانال های زیر زمینی هوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو دوره: 2، شماره: 2
2 ریزجلبک ها، منابع آینده تولید انرژی زیستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو دوره: 1، شماره: 1
3 نگاهی برسیستم های خنک کننده تبخیری مستقیم فعال و غیرفعال (دریافت مقاله) دوفصلنامه انرژی های تجدید پذیر و نو دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه یک رابطه اصلاح شده به منظور تخمین قطر متوسط قطرات افشانه زیست سوختها با استفاده از مدل شاخص ساختار توپولوژیکی مخلوط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
2 ارزیابی اثر خود خنک کنندگی بر عملکرد ماژول های ترموالکتریک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
3 ارزیابی تاثیر استفاده از روابط ضریب پسای دینامیکی بر عملکرد مدل تشابه ی تیلوربرای شکست قطرات (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 ارزیابی عملکرد برخی از مدلهای رایج آشفتگی درتخمین فرکانس جتهای تحریک شده سیالی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 ارزیابی عملکرد حرارتی پنجره های دوجداره مشبک با گریل های ثابت و معلق (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
6 ارزیابی فرض عدد لوئیس واحددرمدلسازی رفتارتبخیری قطرات آب و سوخت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
7 استفاده از پوششهای همسانه؛ راهکاری مناسب در جهت همگن سازی حرارتی محیط و کاهش مصرف انرژی در بخشهای اداری و آموزشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
8 Effects of Nozzle Type and Injection Pattern on Evaporative Cooling Performance of Water Mist Fire Suppression Systems (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 Frostbiting Prevention in Agricultural Plants Using Infra Red Radiant Heaters; A Novel Application (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 Numerical study of the separation point for external flows (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
11 Transmission Loss Analysis of an Expansion Chamber in Stationary Medium by Experimental and Numerical Methods (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
12 بررسی آزمایشگاهی نوفه ی جریانی یک سامانه تخلیه گاز (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 بررسی اثر آسایش حرارتی تطبیقی بر میزان مصرف انرژی یک ساختمان در اقلیم های مختلف ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
14 بررسی اثر موقعیت و جهت تابشگرهای شدت بالا بر میزان مصرف انرژی و آسایش حرارتی (دریافت مقاله) سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک
15 بررسی اثرات برهم نهی حرارتی گمانه ها در میزان بازدهی سیستم پمپ حرارتی زمین منبع (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
16 بررسی اثرات لایه بندی خاک در عملکرد مبدل های حرارتی زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
17 بررسی تأثیر نسبت دانسیته بر عدد وبر بحرانی در شکست یک قطره تحت شتاب تکانشی با استفاده از مدل TAB (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
18 بررسی تحلیلی اقتصادی میزان سرمایش و گرمایش ساختمان های خانوارهای شهری با استفاده از اطلاعات و داده های مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
19 بررسی مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جریان سه بعدی جت برخورد کننده به یک مکعب گرم با یک لایه اپکسی بر روی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
20 تاثیر پدیده وزش بر طول نفوذ یک قطره سوخت به داخل محفظه احتراق (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 تاثیر توربولانس غیرتعادلی ناشی از اعوجاج سریع جریان داخل سیلندر بر تبخیر اسپری سوخت دیزل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 تاثیر نحوه چیدمان فین ها و الگوی جریان روی آن ها بر عملکرد ماژول های ترموالکتریک تهویه کننده هوا (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
23 تاثیر نوع پوشش محوطه اطراف ساختمان بر مصرف سالانه انرژی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
24 تأثیر مدولاسیون توربولانس بر جریان دو فازی توربولانس گاز- مایع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 تحلیل رژیمهای تبخیر گذرا و دائم برای یک قطره سوخت بیودیزل و مقایسه آن با دیزل معمولی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 تحلیل و مدلسازی تأثیر شدت توربولانس جریان خون بر گسیختگی گویچه های قرمز (خونکافت مکانیکی) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
27 تفکیک دامنه عملکرد ترموستاتهای دمای داخل ساختمان بر اساس معیارهای آسایش حرارتی فصلی، رهیافتی مؤثر در اقتصاد انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
28 روشی جدید برای مدلسازی پاسخ حرارتی بدن به شدت اغتشاشات جریان هوایوزشی و تخمین نارضایتی حرارتی ناشی از کوران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
29 عایقکاری حرارتی نامطلوب، محدودیتی در استفاده از سامانه های گرمایش از کف ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
30 لزوم بومیسازی استانداردهای آسایش حرارتی در ساختمان و تأثیر آن بر اقتصاد انرژی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
31 مدلسازی تاثیر تنش های عصبی بر میزان افزایش مصرف انرژی در شرایط آب و هوایی گرم (دریافت مقاله) سومینن کنفرانس سالانه انرژی پاک
32 مدلسازی و تحلیل پاسخ حرارتی بدن انسان در برابر تابشهای شدت بالا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 مطالعه تاثیر استفاده از پنجره های دوجداره مشبک بر صرفه جویی انرژی در ساختمان ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی
34 مطالعه تجربی تاثیر استفاده از مخلوط بیودیزل و گازوییل بر عملکرد سامانه خنک کاری موتور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران
35 مطالعه عددی تاثیر استفاده از فن سقفی بر میزان مصرف انرژی و احساس آسایش حرارتی ساکنان در فصل سرما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک
36 مطالعه میزان نارضایتی حرارتی موضعی درسامانه های گرمایش از کف تابشی با توجه به شرایط مختلف حرارتی و اقلیمی درایران (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 مطالعه ی اثرتعداد ذرات مرزی مجازی برحل مسائل هدایت گرمایی به روش SPH (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 مقایسه و ارزیابی دو مدل رایج برای شبیه سازی نحوه عملکرد کولرهای تبخیری مستقیم (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مبدل های گرمایی