آقای دکتر شهریار دیلم صالحی

دکتر شهریار دیلم صالحی عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

آقای دکتر شهریار دیلم صالحی

Dr. Shahriar Deylam salehi

عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهریار دیلم صالحی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، نطنز اردیبهشت 1397