آقای دکتر رحمت اله صادقیان

دکتر رحمت اله صادقیان رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

آقای دکتر رحمت اله صادقیان

Dr. Rahmatolah Sadeghian

رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحمت اله صادقیان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، نطنز اردیبهشت 1397