آقای دکتر ذاکر الحسینی

دکتر ذاکر الحسینی حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آقای دکتر ذاکر الحسینی

Dr. Zaker Hoseini

حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ذاکر الحسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، نطنز اردیبهشت 1397