آقای دکتر حسن قدرتی

دکتر حسن قدرتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان

آقای دکتر حسن قدرتی

Dr. Hasan Ghodrati

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسن قدرتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، نطنز اردیبهشت 1397