آقای دکتر سیدرضا قاضی

دکتر سیدرضا قاضی مدیرگروه ارشد حسابداری دانشگاه نطنز

آقای دکتر سیدرضا قاضی

Dr. Seyedreza Ghazi

مدیرگروه ارشد حسابداری دانشگاه نطنز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدرضا قاضی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز، نطنز اردیبهشت 1397