آقای دکتر فضل اله صمیمی

دکتر فضل اله صمیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

آقای دکتر فضل اله صمیمی

Dr. Fazlolah Samimi

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فضل اله صمیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج، کهنوج اسفند 1396