خانم دکتر فرناز جعفرپور

دکتر فرناز جعفرپور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

خانم دکتر فرناز جعفرپور

Dr. Farnaz Jafarpour

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرناز جعفرپور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری دبیرخانه دائمی کنفرانس- انجمن علوم وفناوری های شیمیایی ایران، تهران-دانشگاه تهران شهریور 1397