آقای دکتر قاسم رضا نژاد بردجی

دکتر قاسم رضا نژاد بردجی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

آقای دکتر قاسم رضا نژاد بردجی

Dr. Ghasem Rezanezhad

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قاسم رضا نژاد بردجی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی ، دی 1348