آقای دکتر شاپور مرادی

دکتر شاپور مرادی Shahid Chamran University of Ahvaz

آقای دکتر شاپور مرادی

Dr. Shapour Moradi

Shahid Chamran University of Ahvaz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شاپور مرادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله مکانیک کاربردی و محاسباتی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A new approach for nonlinear vibration analysis of thin and moderately thick rectangular plates under inplane compressive load (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 48، شماره: 2
2 Applications of higher order shear deformation theories on stress distribution in a five layer sandwich plate (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 48، شماره: 2
3 ارتعاشات آزاد تیر پس کمانه شده ترک دار با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 11، شماره: 34
4 بررسی ارتعاشات آزاد ورق های کمانش یافته ترکدار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی تنش گذرای ناشی ازشکسته شدن الیاف دراتصال چسبی تک لبه (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 4
6 تحلیل ارتعاشات آزاد رشته حفاری به وسیله روش تربیع دیفرانسیلی (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 44، شماره: 1
7 تشخیص ترک در تیرها به کمک تبدیل هیلبرت-هوانگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مودال و هارمونیک ارتعاشات خمشی رشته حفاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 اثر پارامترهای آب تغذیه بر تخریب پره های توربین کم فشار در یک واحد نیروگاه بخار (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
3 ارائه روشی جدید برای تخمین عمر لوله مغزی سیار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
4 ارایه تجارب فنی ترمیم و بازسازی تجهیزات بالابری دستگاههای حفاری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی جوش و بازرسی فنی خوزستان
5 ارتعاشات آزاد تیر پس کمانه شده ترک دار با روش المان کوادراتور دفرانسیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
6 ارتعاشات آزاد تیر منحنی شکل ترک دار باروش المان کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
7 ارتعاشات ورق نازک ترک دار با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی و آنالیز مودال تجربی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
8 ارزیابی تاثیر سرعت دورانی محور توربین گازی سولاربر تنش در تیغه های متحرک ردیف اول سالم و ترک دار و تحلیل رشد ترک در تیغه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
9 اصلاح مدل اجزا محدود محور انتقال قدرت به کمک الگوریتم های بهینه سازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
10 اصلاح مدل اجزای محدود سیستم لوله با استفاده از تست مودال تجربی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 اندازه گیری ارتعاشات پره های توربین با استفاده از مدل دیسک پره دار تحت تحریک مرتبه های روتور به روش زمان بندی نوک پره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
12 بررسی ارتعاشات آزاد ورق ترک دار به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
13 بررسی ارتعاشات آزاد ورق ترکدار با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی و آنالیز مودال تجربی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 بررسی ارتعاشات محوری رشته های حفاری (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
15 بررسی پس کمانش تیر ترک دار با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
16 بررسی پس کمانش تیرها با استفاده از روش کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 بررسی تاثیر ارتعاشات در شکست پره های ردیف فشار متوسط نیروگاه بخار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
18 بررسی ترک به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی
19 بررسی توزیع تنش گذرای ناشی از شکسته شدن الیاف در ماده مرکب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
20 بررسی حساسیت روش تبدیل موجک پیوسته در تشخیص ترکها در تیر نازک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
21 بررسی رچتینگ دو محوری در لوله مغزی سیار (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
22 بررسی رشد ترک در ردیف آخر پره توربین بخار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
23 بررسی کمانش سازه های جدار نازک کامپوزیتی لایه ای با استفاده از روش اسپلاین نوار محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
24 بررسی مقاومت به خوردگی فولاد PH 17-4 در محیط آمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
25 بررسی و ارزیابی علل از کارافتادگی کابلهای حفاری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
26 به روز نمودن مدل هندوانه به کمک تحلیل مودال تجربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
27 تاثیر ارتعاشات در شکست پره های توربین بخار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
28 تاثیر شکل هسته تیر ساندویچی بر ضریب شدت تنش در نوک ترک بین لایه ای (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
29 تاثیرلایه بندی درتحلیل کمانش پانلهای استوانه ای جدارنازک کامپوزیتی بااستفاده ازروش نوارمحدود اسپلاین (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای با ترک سراسری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
31 تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای تر کدار با طول محدود (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 تحلیل ارتعاشات رشته ی حفاری توسط روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
33 تحلیل بعد از کمانش تیرها به روش Differential Quadrature (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
34 تحلیل بعد از کمانش ورق های مرکب مستطیلی تحت بارهای استاتیکی به روش DQ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
35 تحلیل پس ازکمانش صفحات مستطیلی کامپوزیتی لایه ای تحت اثربارهای درون صفحه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 تحلیل پس کمانش تیر چند ترکه با استفاده از روش المان کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
37 تحلیل پوسته های مرکب تحت بارگذاری حرارتی - رطوبتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
38 تحلیل ترمومکانیکی نازل ردیف اول توربین گازی GE-F9 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
39 تحلیل تنش در پروانه دمنده گریز از مرکز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
40 تحلیل صوتی سیال درون خطوط لوله متصل به کمپرسور رفت و برگشتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
41 تحلیل کمانش پانل های استوانه ای کامپوزیتی لایه ای با استفاده از روش نوار محدود اسپلاین تحت اثر فشار محوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
42 تحلیل کمانش پسته های کامپوزیتی استوانه ای با مقطع بیضی تحت اثر بارهای جزئی به روش نوار محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
43 تحلیل کمانش پوسته های ایزوتروپ استوانه ای با تقویت های طولی تحت فشار محوری با استفاده از مدل المان مجزا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
44 تحلیل کمانش پوسته های کامپوزیتی استوانه ای با مقطع بیضی تحت اثر فشار محوری با استفاده از تیوری مرتبه اول برشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
45 تحلیل کمانش پوسته های کامپوزیتی مخروطی ناقص تحت اثر فشار محوری با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
46 تحلیل و بررسی مواد کامپوزیت به روش تغییر شکل برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
47 تشخیص ترک در پوسته استوانه ای ترک دار با طول محدود (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
48 تشخیص ترک در تیر با استفاده از تحلیل موجک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
49 تشخیص ترک در تیر با روش المان کوادراتور دیفرانسیلی و الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
50 تشخیص ترک در تیر منحنی شکل به کمک روش المان کوادراتور دیفرانسیلی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
51 تشخیص ترک در تیرها به کمک تبدیل هیلبرت هوانگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
52 تشخیص ترک در مخزن تحت فشار به کمک آنالیز مودال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
53 تشخیص ترک درمحور با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی
54 تعیین پارامترهای مودال سیستم سه درجه آزادی با استفاده ازآنالیز مودال عملیاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
55 توزیع تنش در سپر خودرو از جنس ماده مرکب ساندویچی با روکش بافته شده در برخورد باسرعت کم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
56 ردیابی ترک در تیر به کمک الگوریتم بهینه سازی زنبور عسل (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
57 ردیابی ترکها بوسیله تبدیل موجک شکل مود بدست آمده از تحلیل ارتعاشی مدل عددی تیر (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
58 شبیه سازی سه بعدی تأثیر انسداد سوراخ های خنک سازی نازل ردیف اول توربین گازی GE-F9 برتوزیع دما (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
59 طراحی جاذب دینامیکی فعال برای سیستم لوله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
60 عیب‏یابی در ورق دوسر‏گیردار به کمک تبدیل موجک یک‏بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
61 کاربرد روش کوادراتور دیفرانسیلی در خمش وکمانش پانل های ساندویچی بر بستر الاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مکانیک مواد و تجهیزات پیشرفته
62 کمانش پوسته ای کامپوزیتی استوانه ای تحت اثر فشار محوری با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
63 کمانش پوسته کامپوزیتی استوانه ای تحت اثر فشار محوری با استفاده از روش نوار محدود اسپیلاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور
64 کمانش پوسته های استوانه ای کامپوزیتی با مقطع بیضی با استفاده از روش نوار محدود اسپیلاین تحت اثر فشار محوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
65 کمانش پوسته های کامپوزیتی استوانه ای تحت اثر فشار محوری و جانبی با استفاده از روش نوار محدود نیمه تحلیلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
66 کمانش پوسته های کامپوزیتی استوانه ای تحت بارهای وابسته به تغییر شکل با استفاده روش نوار محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 کمانش پوسته های کامپوزیتی دوار تقویت شده تحت بارگذاری محوری و جانبی با شرایط تکیه گاهی مختلف با استفاده از روش نوار محدود (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
68 کمانش پوسته های کامپوزیتی دوار متکی بر بستر الاستیک تحت بارگذاری جانبی غیر یکنواخت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
69 کمانش پوستههای کامپوزیتی دوار تقویت شده تحت بارگذاری محوری و جانبی با شرایط تکیهگاهی مختلف با استفاده روش نوار محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
70 مدلسازی اجزا محدود کابلهای تحت بارگذاری کششی (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
71 مدلسازی ریاضی سامانه های چندجسمی حلقه بسته صفحه ای با استفاده از روش پنالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
72 مقایسه روش های بردار کامل و فشرده مرتبه دو در بهبود مدل اجزا محدود تیر یک سرگیردار با اتصال فنر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک