آقای دکتر عطا امینی

دکتر عطا امینی هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

آقای دکتر عطا امینی

Dr. Ata Amini

هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عطا امینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر اجراییفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خشکسالی دربخش ایرانی حوضه دجله و فرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 استفاده از آبنمود چشمه بمنظورتجزیه وتحلیل هیدروژئولوژیکی حوضه گاودره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
3 Evaluation of the statistical distribution fitness of rainfallprediction in the Karun Murghab Watershed (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی عمران شهری با نگرش فناوریهای نوین
4 Investigated of Energy Loss in Vertical Drop with ContractionTransition of Upstream (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
5 برآورد فرسایش و رسوب در حوزههای آبخیز با استفاده از دادههای ماهوارهای و مدل MPSIAC (مطالعه موردی : حوزه گاودره، کردستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
6 بررسی آماری و نکویی برآزش تغییرات بارندگی نسبت به میانگین در دشت بهار استان همدان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
7 بررسی اثر سد وحدت بر رژیم آبدهی رودخانه قشلاق در شهرستان سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
8 بررسی اثر فعالیت‏های کشاورزی بر کیفیت منابع آب در حوزه گاودره کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
9 بررسی بهره وری آب در اراضی کشاورزی شرق استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
10 بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در مسیر رودخانه قشلاق در استان کردستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
11 بررسی تغییرات مصرف آب شرب شهری در شهرستان مریوان و سروآباد دراستان کردستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و احیای تالاب ها و دریاچه ها با تاکید بر دریاچه زریوار مریوان
12 بررسی تقاضای آب شرب در شهرستان سنندج، استان کردستان، ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
13 بررسی رابطه ویژگیهای فیزیوگرافی با دبی اوج سیلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
14 بررسی مکانیسم آبشستگی در پایه پل منفرد و گروه پایه های پل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 پیش بینی بارش ماهانه با استفاد از مدل های هوش مصنوعی GEP و ANN (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی رشت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 تاثیر عملیات آبخیزداری بر تغییرات کمی آب‏های زیرسطحی درحوضه آبخیز گاودره، کردستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک
17 تاثیر عملیات سازه ای برذخیره رواناب و کنترل سیلاب درحوزه های کوچک (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 طبقه بندی سیلاب - بر اساس مدیریت صحیح نواحی فرساینده (مطالعه موردی حوضه آبخیز خیاوچای، اردبیل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 مدل مدیریتی آب در حوضه سد آناهیتا استان کرمانشاه با استفاده از نرمافزار WEAP (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 مدل مدیریتی حوزه سیروان استان کردستان با استفاده از مدل WEAP(مطالعه موردی: سد ژاوه) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
21 معیارها، اثرات و چالشهای انتقال آب بین حوضه ای در راستای مدیریت جامع منابع آبی (دریافت مقاله) همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)
22 مفاهیم آب مجازی ونقش آن درتعدیل بحران کم آبی درایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
23 مقایسه تحلیل حساسیت پارامترهای مهم آبشستگی در روابط متداول (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری