آقای دکتر محمودرضا مرادی

دکتر محمودرضا مرادی سرپرست  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

آقای دکتر محمودرضا مرادی

Dr. Mahmoudreza Moradi

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمودرضا مرادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی قلب و ورزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه آذر 1397