آقای دکتر عبدالحمید ذکایی

دکتر عبدالحمید ذکایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

آقای دکتر عبدالحمید ذکایی

Dr. Abdolhamid Zakaii

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالحمید ذکایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی قلب و ورزش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه، کرمانشاه آذر 1397