آقای دکتر سید محمد حسینی نصر

دکتر سید محمد حسینی نصر

آقای دکتر سید محمد حسینی نصر

Dr. Seyedmohammad Hoseininasr

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محمد حسینی نصر در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری بهمن 1397
ریاست افتخاری کنفرانس پنجمین همایش ملی تغییر اقلیم و گاهشناسی درختی در اکوسیستم های خزری پژوهشکده اکوسیستم های خزری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری بهمن 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی بر رویش و جذب عناصر پر مصرف در گونه های بادام وحشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
2 استخراج و مقایسه Taxol و TDAB3 در اندام های مختلف سرخدار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
3 القا درون شیشه ایی کالوس در گونه چوبی کناریکی از مهمترین گونه ( Ziziphus spina christti (L.) Willd) های دارویی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی اثرات کاهش نیتروژن بر رویش آکاسیا برگ بیدی Acacia salicina در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
5 بررسی جوانه زنی بذور سرخدار ( Taxus baccata L. ) در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
6 بررسی ریشه زایی قلمه های سرخدار ( Taxus baccata L. ) تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
7 بررسی وضعیت اکولوژیکی، حفاظتی و اقتصادی گونه جنگلی شمشاد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 تاثیر قطر و هورمون بر قابلیت ریشه زایی قلمه چنار (دریافت مقاله) هشتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 مطالعه خصوصیات کمی درختان در طول گرادیان ارتفاعیمطالعه موردی: جنگلهای حفاظت شده کیاسر، مازندران (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی