آقای دکتر سیّدمحمدهادی ایازی

دکتر سیّدمحمدهادی ایازی معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت

آقای دکتر سیّدمحمدهادی ایازی

Dr. Seyedmihammadhadi Ayazi

معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیّدمحمدهادی ایازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان گروه آموزشی پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران خرداد 1397