آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید

دکتر حبیب الله مسعودی فرید معاونت محترم اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور

آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید

Dr. Habibolah Masoudi farid

معاونت محترم اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حبیب الله مسعودی فرید در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان گروه آموزشی پیش از دبستان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران خرداد 1397