آقای دکتر امین بزازی

دکتر امین بزازی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

آقای دکتر امین بزازی

Dr. Amin Bazazi

عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امین بزازی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس ملی مهندسی و فناوری ربات های پروازی موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان، گرگان تیر 1397

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و مقایسه چهار روش کاهش بعد ویژگیها برای تشخیص حالت چهره مبتنی برالگوهای باینری محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
2 بررسی بیماری پوستی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
3 بررسی روشهای اولویتبندی نیازها در توسعه نرمافزار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
4 برنامه ریزی منابع ابر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
5 تاثیر تعداد بلوک و ابعاد آن در تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
6 ترکیب تصاویر چند فوکوسه مبتنی بر معیار همدوسی فاز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران
7 ترکیب تصاویر چند فوکوسه مبتنی بر معیار همدوسی فاز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
8 تشخیص تماما هوشمند تومور مغزی با استفاده از توابع مورفولوژیکی و قطعه بندی تصویر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ربات های پروازی
9 تشخیص حالت چهره براساس الگوی باینری محلی مبتنی بر میانگین و میانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
10 طراحی پیش مقسم های فرکانسی کم مصرف با سرعت بالا با استفاده از ساختار دینامیک E-TSPC (دریافت مقاله) سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
11 فیلتر تطبیقی بهبود یافته و منطق فازی جهت کاهش نویز نمک و فلفل از تصاویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران