خانم شیدا تاجداری

شیدا تاجداری گروه پژوهشی صنعتی آریانا

خانم شیدا تاجداری

Sheyda Tajdari

گروه پژوهشی صنعتی آریانا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم شیدا تاجداری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه گروه پژوهشی صنعتی آریانا، تهران اسفند 1397