آقای دکتر رضا قانعی قشلاق

دکتر رضا قانعی قشلاق

آقای دکتر رضا قانعی قشلاق

Dr. Reza Ghanei Gheshlagh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا قانعی قشلاق در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استرس شغلی در پرستاران ایرانی: مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 2، شماره: 4
2 بازدارنده ها و تسهیل کننده های پایبندی به رژیم های درمانی در بیماران دیابتی نوع دو: یک مرور یکپارچه (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی رابطه بین شاخص توده بدنی و وقفه تنفسی خواب در بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی رابطه بین طول مدت خواب و قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 2، شماره: 3
5 حساسیت اخلاقی در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید مدنی شهرستان خرم آباد در سال 1396 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 2
6 مقایسه کیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به وقفه های تنفسی خواب با زنان باردارغیر مبتلا (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی درمان فعالسازی رفتاری بر کیفیت زندگی افراد دیابتی نوع 2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی