آقای دکتر مختار یعقوبی

دکتر مختار یعقوبی

آقای دکتر مختار یعقوبی

Dr. Mokhtar Yaghoubi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مختار یعقوبی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه دینداری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1394 (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 19، شماره: 60
2 بررسی مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 2، شماره: 2
3 معنای سلامت از دیدگاه گروهی از سالمندان ایرانی: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی دوره: 1، شماره: 2