آقای دکتر وحیدرضا اوحدی‌

دکتر وحیدرضا اوحدی‌ مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

آقای دکتر وحیدرضا اوحدی‌

Dr. Vahidreza Ohedi

مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحیدرضا اوحدی‌ در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان شهریور 1397