آقای دکتر بهرام‌ رضائی‌

دکتر بهرام‌ رضائی‌ مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه

آقای دکتر بهرام‌ رضائی‌

Dr. Bahram Rezaii

مدل‌سازی جریان در کانالهای مرکب و رودخانه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهرام‌ رضائی‌ در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان شهریور 1397