آقای دکتر جواد طاهری نژاد

دکتر جواد طاهری نژاد

آقای دکتر جواد طاهری نژاد

Dr. Javad Taherinezhad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد طاهری نژاد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان شهریور 1397