آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی

دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی استادیار

آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی

Dr. Mojtaba Karimaei Tabarestani

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی کریمایی طبرستانی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد تغییرات زمانی عمق آبشستگی موضعی در جلوی پایه پل مستطیلی شکل در شرایط جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 14، شماره: 1
2 طراحی آرمور موج شکن های توده سنگی بر اساس قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک-مطالعه موردی: بندر نوشهر (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز رفتار پل های بتنی و فرآیند تخریب آن ها تحت بارگذاری انفجاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
2 بررسی اثر سیلاب و باد بر روگذری سد های مخزنی با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو (مطالعه موردی : سد نمرود) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 بررسی خصوصیات مکانیکی بتن با لاستیک بازیافتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
4 بررسی نحوه شکل گیری حفره آبشستگی در اطراف پایه دایره ای و مستطیلی محافظت شده با طوق (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 تاثیر زمان وقوع پیک هیدروگراف سیل بر آبشستگی موضعی در اطراف پایه پل (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 تاثیر عمق پایاب بر مشخصات حفره آبشستگی در اطراف پایه پل تحت جریان غیرماندگار (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
7 تحلیل قابلیت اطمینان آبشستگی پایین دست جت های دیواره ای با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 تعیین ارتفاع سد های مخزنی با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان (مطالعه موردی : سد نمرود) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 طراحی سنگچین در اطراف پایه های پل بر اساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریس-0مطالعه موردی پل بونر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 طراحی سنگچین در پاییندست حوضچه آرامش بر اساس آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک- مطالعه موردی بند انحرافی کن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
11 کاربرد آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک جهت طراحی سنگچین در پایین دست حوضچه آرامش با توجه به سیلاب های طراحی مختلف- مطالعه موردی بند انحرافیکن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
12 کاربرد آنالیز قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در طراحی سنگچین جهت حفاظت از بستررودخانه در محل پایههای پل (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 مطالعه آبشستگی در گروه پایه دوتایی در راستا و تحت زاویه با راستای جریان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 مطالعه انتقال رسوب بستردرجریان غیردائمی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه