آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

Dr. Abplfazl Kiani bakhtiari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با رویکرد حمایت از کالای ایرانی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی سیستان و بلوچستان، زاهدان اردیبهشت 1398