خانم دکتر افتخار السادات صمدی

دکتر افتخار السادات صمدی

خانم دکتر افتخار السادات صمدی

Dr. Eftekharsadat Samadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر افتخار السادات صمدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کمیته علمی همایش ملی همیار مشاور اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران، ساری مهر 1397