خانم دکتر فرحناز امینی

دکتر فرحناز امینی استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی

خانم دکتر فرحناز امینی

Dr. Farahnaz Amini

استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر فرحناز امینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد