آقای دکتر محسن عارف نژاد

دکتر محسن عارف نژاد استادیار و متخصص میکروب شناسی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

آقای دکتر محسن عارف نژاد

Dr. Mohsen Aref Nejad

استادیار و متخصص میکروب شناسی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن عارف نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیشینه عفونت های بورخولدریایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 2، شماره: 2
2 تحلیل شاخصه های هویت رهبری اصیل در راستای بهسازی منابع انسانی با استفاده از رویکرد فرآیند رتبه بندی تفسیری (IRP) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
3 تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزشی مطالعه موردی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 4
4 تعیین و اولوی تبندى موانع اجراى RFID در مدیریت زنجیر هى تامین (مورد کاوى صنعت مواد غذایى) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 1، شماره: 3
5 شناسایی و اولویت بندی عوامل ایجادکننده آنومی سازمانی در سازمانهای دولتی با استفاده از فن دلفی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده مثبت از توانمند سازی و رهبری تحول آفرین در جهت مبارزه با بدبینی کارکنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
2 اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش بهره وری با رویکرد AHP FUZZY(مطالعه موردی: صنعت مواد غذایی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
3 بررسی تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر سرمایه فرهنگی مطالعه موردی: دانشگاه لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
4 بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر اعتمادسازمانی و شادی در کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
5 بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
6 بررسی تاثیر سرمایه انسانی برفرهنگ سازمانی درمیان کارکنان شهرداریهای استان لرستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 بررسی تاثیر سرمایه های روانشناختی بر بهزیستی روانشناختی در دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین
8 بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
9 بررسی تاثیر مولفه های رهبری تحول آفرین بر تحول سازمانی (مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهرستان خرم آباد) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد و علوم انسانی
10 بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی و رفتارهای نو آوارانه درکارکنان کارخانه شیر پاستوریزه خرم آباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
11 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
12 بررسی رابطه تصمیم گیری عقلایی بر عملکرد مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه
13 بررسی رابطه رهبری اخلاقی با وفاداری و شادمانی سازمان کارکنان پتروشیمی شهر ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم
14 بررسی رابطه عملکرد مالی و منابع مشهود و نامشهود در شرکت بیمه دانا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
15 بررسی سلامت اداری کارکنان و رابطه آن با درآمدهای مالی اتاق اصناف استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
16 بررسی علل تعطیلی صنایع در استان لرستان با استفاده از رویکرد دلفی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
17 بررسی، شناسایی و ارایه راهکارهایی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکت های فراورده های لبنی استان لرستان با شاخصه های موثر بر زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
18 پایشفضای کسب وکار در استان لرستان در راستای جذب و توسعه سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
19 تاثیر رهبری قابل اعتماد برسرمایه روان شناختی و خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
20 تاثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش به کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
21 تبیین و ارایه راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در بخش خدمات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
22 تحلیل ارتباط شایستگی های استراتژیک مدیران با رفتار نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
23 تحلیل تاثیر ساختار، اطلاعات سیستم ها بر ایجاد اعتماد اولیه در مشتریان برای استفاده از بانکداری همراه مطالعه موردی: بانک های شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک نظام های پرداخت
24 تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
25 تحلیل شاخص های توسعه پایدار شهری با رویکرد تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی(AHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
26 تعیین واولویت بندی دوره های آموزشی و شاخص های عملکرد آن ها در شرکت گاز استان اصفهان بر اساس نیازمندی های شغلی با استفاده از فن گسترش کارکرد کیفیت (QFD) مطالعه موردی شرکت گاز استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
27 سنجش فرهنگ سازمانی دانشگاه لرستان با استفاده از مدل دنیسون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
28 شناسایی راهکارهای تسریع در تبدیل استان لرستان به بندر خشک با استفاده ازرویکرد تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در استان لرستان
29 شناسایی ورتبه بندی عوامل ریسک زنجیره تامین در صنعت نخ نایلونی شرکت پارسیلون (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت،حسابداری و مهندسی صنایع
30 طراحی مدل انتخاب استراتژی قیمت گذاری شرکت های ساختمانی در دوران رکودبا استفاده از ترکیب روش BSC و AHP (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
31 مدل ها و روشهای اعتماد سازمانی در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
32 مدل ها و روشهای رهبری اخلاقی در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
33 مدل ها و روشهای شادی سازمانی در سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
34 مقایسه وضعیت سلامت اداری ، بعد نظارت در اتاق اصناف شهرستان های استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
35 مقایسه وضعیت سلامت اداری ( بعد قانون گرایی) در اتاق اصناف شهرهای استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی