آقای دکتر یحیی میرحسینی

دکتر یحیی میرحسینی استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

آقای دکتر یحیی میرحسینی

Dr. Yahya Mirhosseini

استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یحیی میرحسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه کتاب قیم

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 12، شماره: 17
2 خلا صورت ملفوظ روایات و گونه شناسی بسترهای چندخوانشی آن (عوامل بسترساز گشتارهای خوانشی در صورت ملفوظ روایات) (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 16، شماره: 1
3 روشهای رویارویی امام رضا(ع)باپیروان ادیان فرق و مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 14، شماره: 23