آقای دکتر حسین نورالدین حاجی حسینی

دکتر حسین نورالدین حاجی حسینی

آقای دکتر حسین نورالدین حاجی حسینی

Dr. Hosein Noredinhajihoseini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حسین نورالدین حاجی حسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نخستین جشنواره، همایش ملی و نمایشگاه سلامت، بهداشت و زیبایی مهدکارآفرینان پگاه پایا، جزیره کیش آبان 1393