آقای دکتر هادی استادی مقدم

دکتر هادی استادی مقدم استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

آقای دکتر هادی استادی مقدم

Dr. Hadi Ostadi Moghaddam

استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی استادی مقدم در مجلات و ژورنالها