خانم فتانه عسگری

فتانه عسگری مدیر اجرایی

خانم فتانه عسگری

Fatane Asgari

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فتانه عسگری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه پرستاری قلب و عروق