خانم تکتم وظیفه دوست

تکتم وظیفه دوست کارشناس مجله دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

خانم تکتم وظیفه دوست

Takatom Vazife Dost

کارشناس مجله دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم تکتم وظیفه دوست در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد