خانم دکتر پرستو تاج زاده

دکتر پرستو تاج زاده استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

خانم دکتر پرستو تاج زاده

Dr. Parastoo Tajzadeh

استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر پرستو تاج زاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد