آقای دکتر محمدتقی جغتایی

دکتر محمدتقی جغتایی استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

آقای دکتر محمدتقی جغتایی

Dr. Mohamad Taghi Joghtaei

استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدتقی جغتایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوماهنامه پایش